Huset på Løvland

Huset på Løvland prosjekt

En fortelling om levd liv. Et hus fra 1700-tallet, generasjoner, småkår og religiøsitet på småbruket Løvland. Et fraflyttet hus der en hjelpende hånd har holdt historien levende.

Up Next:

Rosehage Hus&Bolig